17 ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Πρόκληση αλλά και ευκαιρία υλοποίησης ενός σχεδίου που θα παράγει αξία για όλους

 Άρθρο του Γενικού Διευθυντή Κ. Κωνσταντίνου δημοσιεύτηκε στην ειδική έκδοση του περιοδικού «ΕΠΙΧΕΙΡΩ» της Κεντρικής ένωσης επιμελητηρίων σε ειδικό αφιέρωμα με τίτλο : ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ-ΕΚΕ/CSR- ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Το άρθρο αναφέρεται στον ρόλο της Βιώσιμης Ανάπτυξης ως το αναπτυξιακό μοντέλο που χρειάζεται η χώρα, , την αυξανόμενη βαρύτητα των κριτηρίων ESG στην αξιολόγηση επιχειρήσεων από χρηματοδοτικούς οργανισμούς και τις προκλήσεις για την μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία.

Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο εδώ.