Ίδρυση του Ελληνικού Δικτύου Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (Global Compact Network Hellas)

 Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2019, η ιδρυτική συνάντηση των μελών του Global Compact Network Hellas ως ανεξάρτητης νομικής οντότητας. Το Global Compact Network Hellas είναι το τοπικό Δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Global Compact-UNGC) στην Ελλάδα, στο οποίο ο ΣΕΒ συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος.


Μπορείτε να δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ.